CONTENTS OF THE VOLUME CONTAINING THE PAPERS PRESENTED IN GREEK AT THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN RHODES (THE PHILOSOPHY OF COMMUNICATION) CONTAINED IN: K. BOUDOURIS, RETORIKE, EPIKOINONIA KAI PHILOSOFIA, IONIA PUBL., ATHENA 2002 Book cover
1. PROLOGOS
2. KOSTAS E. APOSTOLAKIS
TECHNE PEITHOUS KAI ALETHEIAS: RETORIKE KAI PHILOSOFIA STHN PLATONIKE APOLOGIA TOY SOCRATOUS
3. CHARALABOS APOSTOLOPOULOS
E PHILOSOFIKE THEMELIOSI TIS RETORIKES STON ISOKRATI
4. VASILEIOS P. VERTOYDAKIS
"IERAX KAI PERISTERA": THEORIA KAI EPIKOINONIAKE POLITIKE TON DIETHNON SCHESEON STIS THOUKYDIDEIES DEMEGORIES TOU KLEONOS KAI TOU DIODOTOU
5. KONSTANTINOS BOUDOURIS
PHILOSOFIA, RETORIKE KAI POLITIKE
6. KONSTANTINOS BOUDOURIS
GNOMOLOGIA, VRACHYLOGIA KAI EPIKOINONIA
7. GEORGIOS KARAGIANNIS
TO DIDASKEIN OS MORPHE EPIKOINONIAS STE PHILOSOFIA TOY KON/NOY KOYMA
8. ELENE KARABATZAKE
ANTISTHENIS KAI RETORIKE
9. ERO KASOTAKI-GATOPOULOU
E MORPHE TIS DIAPHYLIKES EPIKOINONIAS: H AVOITHITI MONAXIA TON DUO PHYLON
10. KYRIAKOS KATSIMANIS
SOPHISTIKE, RETORIKE KAI POLITIKE STIN ATHENA TOY 5 AI. (BC), APO TH DEMOKRATOUMENE POLE STO "MONARCHO DEMO"
11. EKARINE LEFKA
OI XENOI STA ERGA TOU PLATONOS
12. CHRISTINA-PANAGIOTA MANOLEA
ALLELEPIDRASEIS METAXY RETORIKES KAI PHILOSOFIAS STE NEOPLATONIKE SCHOLI TON ATHENON KATA TON 5 AI. (AD)
13. EVANGELIA MARAGGIANOU
TO SYMPAN TOU LOGOU KAI E OMERIKE RETORIKE
14. ELENE METROPOULOU
E POLITISTIKE EPIKOINONIA DIA TOU IPOLOGISTE
15. IOANNIS A. POTTAKIS
RETORIKE, POLITIKE, PHILOSOPHIA
16. JOHN POULAKOS
E RETORIKE THEORIA TOU ARISTOTELE
17. TAKIS POULAKOS
RETORIKE KAI POLITIKE STON THOUKYDIDE KAI STON ISOKRATE
18. KONSTANTINOS PROIMOS
OI ENNOIES TES TECHNES STA ETHIKA NIKOMACHEIA TOU ARISTOTELE: APO TE MIMESE STIN EPIKOINONIA
19. THOMAS M. ROBINSON
OI APOPSEIS TOU PLATONOS PERI RETORIKES
20. CHRISTINA SINOU
E PHILOSOPHIA KAI RETORIKE: ARISTOTELES ENANTION ISOKRATE
21. APOSTOLOS STAVELAS
TO SIOPAN OS EPIKOINONIAKE TAKTIKE KAI OS PRAXI TOU LOGOU
22. ARISTOTELES STYLIANOU
E THEORIA TOU EPIKOINONIAKOS PRATTEIN KATA TON J. HABERMAS
23. TH. P. TASIOS
PHILOSOFIKA ZETEMATA EPIKOINONIAS STO PLAISIO TES PAGKOSMIOPOIESES
24. GEORGIOS TSIANTIS
E METAPHYSIKE TES PLIROFORIAS KAI ANAGKAIOTETA MIAS ALLIS ONTOLOGIAS
25. PINAKES ONOMATON