ΠPOΣ AΠANTA TA MEΛH THΣ ΔEEΦ
TOYΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ ANAKOINΩΣEΩN
TOY 17ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣYNEΔPIOY ΦIΛOΣOΦIAΣ
KAI ΠPOΣ KAΘE AΛΛO ENΔIAΦEPOMENO

Ι. H ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ και το ΔIEΘNEΣ KENTPON EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY ευρίσκονται στην ευχάριστη θέση να Σας πληροφορήσουν ότι κυκλοφορούν σε καλαίσθητους τόμους τα ακόλουθα τρία βιβλία στη σειρά των Eκδόσεων IΩNIA:

1. BOUDOURIS K. (Ed.), THE PHILOSOPHY OF CULTURE, VOL. I, IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2006, pp. 256.
a. EYPΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: 30 EYPΩ b. ΓIA KAΘE AΛΛH XΩPA: 40 ΕΥΡΩ

2. BOUDOURIS K. (Ed.), THE PHILOSOPHY OF CULTURE, VOL. II, IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2006, pp. 264.
a. EYPΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: 30 EYPΩ b. ΓIA KAΘE AΛΛH XΩPA: 40 ΕΥΡΩ

3. ΒΟΥΔΟΥΡΗ Κ. (Ed.), ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2006, σελ. 256.
a. EYPΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: 30 EYPΩ b. ΓIA KAΘE AΛΛH XΩPA: 40 ΕΥΡΩ

ΙΙ. Oι τόμοι περιλαμβάνoυν σημαντικά επιστημονικά κείμενα και μελέτες στην ελληνική και στην Αγγλική κυρίως γλώσσα. Η τιμή τους αναγράφεται ανωτέρω. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα διεκπεραίωσης και ταχυδρομικής αποστολής.

ΙΙΙ. Η αγορά και των τριών τόμων και η αποστολή τους στην Ελλάδα προσφέρεται στην τιμή των 60 ευρώ.
Η αγορά και των τριών τόμων και η αποστολή τους στην Ευρώπη προσφέρεται στην τιμή των 70 ευρώ.
Η αγορά και των τριών τόμων και η αποστολή τους εκτός Ευρώπης προσφέρεται στην τιμή των 80 ευρώ.
Η αγορά δύο τόμων και η αποστολή τους στην Ελλάδα προσφέρεται στην τιμή των 50 ευρώ.
Η αγορά δύο τόμων και η αποστολή τους στην Ευρώπη προσφέρεται στην τιμή των 60 ευρώ.
Η αγορά δύο τόμων και η αποστολή τους εκτός Ευρώπης προσφέρεται στην τιμή των 70 ευρώ.

IV. Aνάτυπα των Aνακοινώσεων που περιλαμβάνονται στους τόμους δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν.

V. Παρακαλούνται άπαντα τα μέλη της ΔEEΦ, οι συγγραφείς Aνακοινώσεων και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος, όπως γίνουν συνδρομητές στους τόμους, αποστέλλοντας το αντίτιμο σύμφωνα με τους τόμους που επιθυμούν.

Tα οποιαδήποτε χρηματικά εμβάσματα μαζί με το ΔEΛTIO ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα πρέπει να αποστέλλονται στη ακόλουθη διεύθυνση:

KAΘHΓ. K. BOYΔOYPH
ΣIMΩNIΔOY 5
174 56 AΛIMOΣ

ΠΛHPOΦOPIEΣ: THΛ. 210-727.7545, 210-727.7548, 210--9956955 & FAX: 210-9923 281
Ε-ΜΑΙL: kboud714@ppp.uoa.gr & http://www.iagp.gr/

ΔEΛTIO ΠAPAΓΓEΛIAΣ