ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ
ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ 5, 17456 ΑΛΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
TEL: +30210- 99 56955, +30210-727.7545, 30210-727.7548
FAX: +30210- 9923281, +30210-7248979
website: http://www.hri.org/iagp/, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Προς τους Επιτίμους Προέδρους της ΔΕΕΦ
Προς τα απανταχού της Γης μέλη της ΔΕΕΦ
Προς όλους τους μετέχοντες στα Συνέδρια της ΔΕΕΦ και
Προς κάθε άλλο φιλοσοφούντα και ενδιαφερόμενο

Όπως είθισται κατά τη διάρκεια του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας στο Πυθαγόρειο της Σάμου συνήλθαν τα παρόντα μέλη της Ακαδημαϊκής Επιτροπής (Επίτιμοι Πρόεδροι της ΔΕΕΦ) και συνεζήτησαν εκτενώς για το θέμα του επομένου Συνεδρίου. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες προτάσεις των Συνέδρων και το γεγονός ότι κατά το 2008 συμπληρώνονται είκοσι χρόνια εντόνου και καρποφόρου δράσεως της ΔΕΕΦ στο διεθνή ορίζοντα, επέλεξε το εξής θέμα:

"Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ
ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ"
(GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE).

Η Οργανωτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα εικοσάχρονα της συνεδριακής δράσεως της ΔΕΕΦ, απεφάσισε όπως το Εικοστό Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας έχει εορταστικό χαρακτήρα και ευρύτατη θεματική. Ως κύριες πάντως Ανακοινώσεις θα επιλεγούν αυτές που σαφώς εξετάζουν τα θέματα της ελληνικής φιλοσοφίας και δείχνουν τη σχέση τους προς το παρόν και τα προβλήματά του. Επομένως όλοι οι κλάδοι της φιλοσοφίας καθώς και κάθε άλλη ερευνητική πρόταση μπορούν να εντάσσονται στο πλαίσιο του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση ότι δείχνουν στο μέτρο του δυνατού τη σχέση της ελληνικής διανόησης και φιλοσοφίας προς τα προβλήματα του παρόντος ή και το αντίστροφο.
Αναλυτικώτερα στοιχεια θα δοθούν αργότερα με την πρώτη Εγκύκλιο Συνεδρίου.

ΑΘΗΝΑ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Καθηγ. Κωνσταντίνος Βουδούρης
Προέδρος της ΟΕ