INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY
5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS-GREECE, TEL : 9923281, FAX : 7248979

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEK PHILOSOPHY

ARISTOTELIAN POLITICAL PHILOSOPHY

IERISSOS, 19-26 AUGUST 1994
HOTEL MOUNT ATHOS

THE SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEK PHILOSOPHY

IS ORGANISED BY

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY

AND

THE INTERNATIONAL CENTER FOR GREEK PHILOSOPHY AND CULTURE

IN COOPERATION WITH

THE MINISTRY OF CULTURE
THE MINISTRY OF MACEDONIA AND THRACE
THE DISTRICT OF CENTRAL MACEDONIA
THE METROPOLIS OF IERISSOS
THE POLITICAL GOVERNOR OF THE HOLY MOUNT ATHOS
THE PREFECTURE OF CHALKIDIKI
THE MUNICIPALITY OF IERISSOS
AND THE LOCAL COMMUNITIES ASSOCIATION OTA “ARISTOTLE”

HONORARY COMMITTEE OF THE CONFERENCE

HIS EMINENCE THE BISHOP OF IERISSOS, MOUNT ATHOS AND ARDAMERION Mr. Nikodimos

THE FIRST OF THE EPISTASIA OF THE HOLY MOUNT ATHOS father Ioannikios DIonysatis

THE MINISTER OF MACEDONIA AND THRACE Professor Constantine Triaridis

THE MINISTER OF CULTURE Mr. Thanos Mikroutsikos

THE MINISTER OF PUBLIC ORDER Mr. Stelios Papathemelis

THE GENERAL SECRETARY OF THE DISTRICT OF CENTRAL MACEDONIA Mr. Nikolaos Zabounidis

THE PREFECT OF CHALCIDIKI Mr. Theodore Kakkavas

THE POLITICAL GOVERNOR OF THE HOLY MOUNT ATHOS Professor George Martzelos

THE MAYOR OF IERISSOS Mr. Sotirios Thomas

MR. IOANNIS MANDYLAS

MR. DIMITRIOS HAMAMTZIS

THE ORGANISING COMMITTEE OF THE CONFERENCE

President: K. Boudouris, Professor of Philosophy, University of Athens, President of the International Association for Greek Philosophy.
Vice-President: August Bagionas, Professor of Pilosophy, University of Patras, President of the Greek Pilosophical Society.
Secretary: Zoe Delaki, Graduate of the Philosophy Department of Athens University.
David Connolly, M. A. (Philosophy), Department of Languages, Ionion University, Author.
Dimitris Lambrellis, Ph. D., Pantion University
Christina Leonidopoulou, Ph. D. Candidate, Department of Philosophy, University of Athens.
Alexandra Liakri, Ph. D. Candidate, Department of Philosophy, University of Athens.
Chryse Manolopoulou, Ph. D. Candidate, Department of Philosophy, University of Athens.
Ioannis Tsendos, Ph. D. Candidate, Department of Philosophy, University of Athens.

INTERNATIONAL HONORARY ACADEMIC COMMITTEE

Professor George Anagnostopoulos, University of California, San Diego.

Professor John Anton, University of South Florida.

Professor, August Bagionas, University of Patras.

Professor K. Boudouris, University of Athens.

Professor Christos Evangeliou, Towson State University.

Professor Andrew Ford, University of Princeton.

Professor John Glucker, University of Tel-Aviv.

Professor Dr. Peter Hager, University of Zurich.

Professor Edward Halper, University of Georgia.

Professor Jasuo Iwata, Tohoku University.

Professor David Keyt, University of Washington.

Professor Demetrius Koutras, University of Athens.

Professor Kostas Michailides, University of Cyprus.

Professor Fred Miller, Bowling Green State University.

Professor Philip Mitsis, Cornell University.

Professor Richard Purtill, Western Washington University.

Professor Jeremiah Reedy, Macalester College.

Professor Thomas Robinson, University of Toronto.

Professor Gerasimos Santas, University of California, Irwine.

Professor Josef Vinzenzo, Walsh University.

Professor Dr. Eckart Schütrumpf, University of Colorado, Boulder.

Professor Hideya Yamakawa, St Andew’s University, Osaka.

SECRETARIAT OF THE CONFERENCE

Prof. Konstantine Boudouris
Zoe Delaki
Maria Veneti
Ioannis Boudouris
Sophia Boudouri
Yoshimi Yumoto
Yasumasa Yumoto
Mitsi Yamakawa
Olga Deligianni-Rausch
Maria Ziogou
Sofia Iliopoulou
Gazmend Kapllani
Andreas Katsamanis
Vasiliki Kouveli
Christina Leonidopoulou
Zoe Liossi
Chrysi Manolopoulou
Theodora Michelopoulou
Maria Dolka
Angela-Lucia Petrou
Emilia Petrou
Anastasia Renta
Georgia Sklavou
Alexis Sokoliuk
Byung - Seok Son
Fotini Strobolakou
Zana Sota
Photios Schinas
Anna Tsanaka
Ioannis Tsentos
Fotini Tsiganou
Manolis Tsouroupakis

BOOK EXHIBITION

BOOKSHOP “INSTITUTE OF BOOKS”
8 HIPPOKRATOUS STR., 10679 ATHENS, TEL.: 3615156

MANAGING PERSONS:
CHRYSI MANOLOPOULOU AND IOANNIS TSENTOS
WITH THE ASSISTANCE OF:
GAZMEND KAPLLANI, OLGA DELIGIANNI-RAUSCH, MARIA DOLKA, ANGELA-LUCIA PETROU, ANASTASIA RENTA, ALEXIS SOKOLIUK AND MANOLIS TSOUROUPAKIS

INFORMATION

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY
5 SIMONIDOU STR., 17456 ALIMOS - GREECE,
TEL.: 01-9923281, 7291488/2545, FAX: 7248979