Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΕΦ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΕΦΙΠ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΔΕΕΦ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό, επιστημονικό σωματείο, που έχει ως έδρα του την Ελλάδα και αποσκοπεί στην προαγωγή της Ελληνικής Φιλοσοφίας παρ’ ημίν και διεθνώς. Είναι η μόνη Διεθνής Επιστημονική Ένωση Φιλοσοφίας που έχει ως έδρα την Ελλάδα (ΑΘΗΝΑ). Στη Διεθνή Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (International Association for Greek Philosophy) μετέχουν ως μέλη πολλοί Έλληνες Καθηγητές, επιστήμονες του Ελληνισμού της Διασποράς και κορυφαίοι ξένοι Καθηγητές, ειδικοί πάνω στην Ελληνική Φιλοσοφία και Πολιτισμό από πολλά μέρη της γης. Είναι μία από τις ισχυρότερες Φιλοσοφικές Εταιρείες του Κόσμου και είναι μέλος της FISP (FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE PHILOSOPHIE).

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΚΕΦΙΠ), είναι μη κερδοσκοπικό, επιστημονικό, ερευνητικό και πολιτιστικό Ίδρυμα που συστάθηκε το 1987 και θεσμοθετήθηκε το 1990 (ΦΕΚ 765 / 1990).
Η έδρα του ΔΙΚΕΦΙΠ είναι η ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ), γη της ΙΩΝΙΑΣ, που είναι και ο γενέθλιος τόπος της Φιλοσοφίας.
Το ΔΙΚΕΦΙΠ αποσκοπεί στο να προωθήση την έρευνα της Φιλοσοφίας και ιδιαίτερα της Ελληνικής Φιλοσοφίας διεθνώς, να συντονίση και να αξιοποιήση τις ερευνητικές προσπάθειες που γίνονται από τους ειδικούς πάνω στην ελληνική φιλοσοφία και τον ελληνικό πολιτισμό.
Κατά την αντίληψη του Κέντρου η Ελληνική Φιλοσοφία περιλαμβάνει την φιλοσοφική παραγωγή των Ελλήνων απο της εποχής των Προσωκρατικών μέχρι σήμερα. Επιπλέον το Κέντρο αποσκοπεί στο να βοηθήσει την επικοινωνία μεταξύ των διαφερόντων πολιτιστικώς λαών και να καταστεί φάρος προβολής και προπύργιο υπεράσπισης των γονίμων αξιών του ελληνικού, και ευρύτερα του Ευρωπαϊκού πνεύματος.

Β. Η ΔΕΕΦ, ΤΟ ΔΙΚΕΦΙΠ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Στο σύντομο διάστημα της διεθνούς παρουσίας τους η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ έχουν αναπτύξει πολλές δραστηριότητες και έχουν επιτελέσει σημαντικό επιστημονικό, μορφωτικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό έργο. Συγκεκριμένα: 1. Η ΔΕΕΦ οργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία το:

Α’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Α’ ΔΙΣΕΦ) με θέμα: ΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

σε ακριτικό νησί του Ανατολικού Αιγαίου (ΣΑΜΟΣ, 27-31/8/1988) και προέβη στην έκδοση των επιστημονικών Ανακοινώσεων του Συνεδρίου αυτού σε δύο καλαίσθητους και με διεθνή απήχηση τόμους με τους τίτλους:
I) IONIAN PHILOSOPHY, ATHENS 1989, σελ. 454 και
II) ΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1990, σελ. 224.

2. Παράλληλα η ΔΕΕΦ οργάνωσε πολλές άλλες Διαλέξεις, Εκδηλώσεις και Συμπόσια κατά το παρελθόν όπως το:

Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Α’,ΔΙΣΕΦ)

(στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ και στην ΠΝΥΚΑ) από τον ΜΑΡΤΙΟ εως τον ΙΟΥΝΙΟ 1989. Οι επιστημονικές Εισηγήσεις και Ανακοινώσεις του Σεμιναρίου αυτού εξεδόθησαν σ’ ένα καλαίσθητο και υψηλής ποιότητας τόμο, με τον τίτλο:
ΕΡΩΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ , ΑΘΗΝΑ 1989, σελ. 272.

3. Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας οργάνωσε το 1990 τό:

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Β’ ΔΙΣΕΦ)
(ΣΑΜΟΣ 22-28/8/90)
με θέμα:
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ.

Το Συνέδριο τούτο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και σ’αυτό μετείχαν πεντακόσιοι περίπου επιστήμονες από πολλά μέρη του κόσμου. Ομοίως εξέδωσε τις επιστημονικές Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου σε τρεις καλαίσθητους τόμους με τους εξής τίτλους:

I. THE PHILOSOPHY OF SOCRATES, VOL. I, ATHENS 1991, pages 456.
II. THE PHILOSOPHY OF SOCRATES: ELENCHUS, ETHICS AND TRUTH, VOL. II, ATHENS 1992, pages 128.
III. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ, ΑΘΗΝΑ 1992, σελίδες 248.

Στους εν λόγω τόμους γράφουν οι εγκυρότεροι επιστήμονες πάνω στην φιλοσοφία του Σωκράτη από πολλά μέρη του κόσμου.

4. Ομοίως κατά το έτος 1990 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΤΟ ΔΙΚΕΦΙΠ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ οργάνωσαν το:
Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Β’ ΕΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ,

από τον Μάρτιο-Ιούνιο του 1990 στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα.

Οι Εισηγήσεις και Επιστημονικές Ανακοινώσεις του Σεμιναρίου αυτού εξεδόθησαν σ’ ένα καλαίσθητο τόμο με τον τίτλο:

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1990, σελίδες 356.

5. Κατά το 1991 η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας και το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσαν το:

ΤΡΙΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Γ’ ΕΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Το Σεμινάριο αυτό διεξήχθη στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα. Η ΔΕΕΦ εξέδωσε τις Εισηγήσεις του Σεμιναρίου σε ένα επιστημονικό τόμο με τον τίτλο:

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΗΝΑ 1991, σελίδες 176.

6. Κατά το 1991 η ΔΕΕΦ, και το Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔΙΚΕΦΙΠ) οργάνωσαν και διεξήγαγαν στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ (22-27/8/1991) με μεγάλη επιτυχία το:

Γ’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Γ’ ΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

και εξέδωσαν τις Επιστημονικές Ανακοινώσεις σε δύο καλαίσθητους και με μεγάλη απήχηση τόμους:

I. PYTHAGOREAN PHILOSOPHY, ATHENS 1992, pages 258.
II. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΘΗΝΑ-ΣΑΜΟΣ 1992, σελίδες 208.

7. Κατά το 1992 (30 Μαρτίου-18 Μαΐου) η ΔΕΕΦ, το ΔΙΚΕΦΙΠ και το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών οργάνωσαν και διεξήγαγαν το:

Δ’ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Δ’ ΕΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Στο Σεμινάριο, που είχε ως στόχο να δείξει σε πρώτη φάση την ενότητα της ηθικής διανόησης του Έθνους των Ελλήνων από των Προσωκρατικών μέχρι σήμερα, εξετάσθηκαν θέματα ηθικής φιλοσοφίας και γενικά είχε μεγάλη απήχηση στο ευρύτερο αθηναϊκό κοινό.

8. Επιπλέον το 1992 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ σε συνεργασία με το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, το Δήμο ΡΟΔΙΩΝ και την Κοινότητα ΛΙΝΔΟΥ και υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ και της Νομαρχίας Δωδεκανήσου οργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το

ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Δ’ ΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

(ΡΟΔΟΣ - ΛΙΝΔΟΣ, 22-30/8/1992).

Το Συνέδριο αυτό είχε τεράστια επιστημονική και πολιτιστική απήχηση και άφησε τις πιο αγαθές εντυπώσεις στους εξ αλλοδαπής μετέχοντας διακεκριμένους επιστήμονες - Συνέδρους.
Οι επιστημονικές Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου, μετά την αναθεώρηση και εξέταση που υπέστησαν, εξεδόθησαν σε τρεις κομψούς τόμους με τους εξής τίτλους:

I. HELLENISTIC PHILOSOPHY, VOL. I, ATHENS 1993, p. 216.
II. HELLENISTIC PHILOSOPHY, VOL. II, ATHENS 1994, p. 350.
III. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1994, σελίδες 368.

9. Κατά το 1993 η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ οργάνωσαν σε συνεργασία με τη ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ0Υ ΑΘΗΝΩΝ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ το Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με τον τίτλο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

για μετεκπαιδευομένους φιλοσοφούντες και άλλους λογίους (ποιητές, δημοσιογράφους κτλ.) εξ Αλβανίας στους οποίους μετείχαν και Βορειοηπειρώτες. Τα εν λόγω πρόσωπα (περίπου 50) εξεπαιδεύθησαν στα Ελληνικά Γράμματα και τον πολιτισμό και οπωσδήποτε έχουν έκτοτε καταστή οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές της σωστής αντίληψης για μια καλή Ελληνοαλβανική συνεργασία με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά και στα δικαιώματα των εν Αλβανία Ελλήνων ομογενών μας.
Προς τούτοις τα εν λόγω πρόσωπα εκινήθησαν και συνέστησαν την οργάνωση «Αλβανική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία και πολιτισμό», προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της ανωτέρω αναφερομένης συνεργασίας.
Χωρίς την οργανωτική υποδομή της ΔΕΕΦ και την εθελοντική και υποδειγματική προσφορά των μελών της δεν θα μπορούσε να επιτύχει ένα τέτοιο πρόγραμμα.

10. Ομοίως κατά το 1993 η ΔΕΕΦ και το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1992, οργάνωσαν το

Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Ε’ ΕΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΕΤΟΛΟΓΙΑ: ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Το Σεμινάριο έγινε την ¶νοιξη του 1993 (29/3/1993- 24/5/1993). Τούτο παρακολούθησαν, εκτός των άλλων, και οι μετέχοντες στο Ειδικό Πρόγραμμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» εκπαιδευόμενοι εξ Αλβανίας. Το Σεμινάριο τούτο σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

11. Τον Αύγουστο του 1993 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οργάνωσαν το:

ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Ε’ΔΙΣΕΦ)

με θέμα

«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»

(ΣΑΜΟΣ και ΠΑΤΜΟΣ 20-28/8/1993)

Το Συνέδριο σημείωσε εξαιρετική επιτυχία επειδή, εκτός των άλλων, αποκάλυψε τον πλούτο της φιλοσοφικής διανόησης των Ελλήνων κατά τη Βυζαντινή περίοδο.
Οι επιστημονικές Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου εξεδόθησαν σε δύο σημαντικούς και καλαίσθητους τόμους:

I. PHILOSOPHY AND ORTHODOXY, ATHENS 1994, pages 328.
II. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1994, σελίδες 350.

12. Την ¶νοιξη του 1994 (Μάρτιος - Μάιος 1994) η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ, σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσαν το:

ΣΤ’ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΣΤ’ΕΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα.

Στο Σεμινάριο μίλησαν Έλληνες φιλοσοφούντες αλλά και διαπρεπείς Απόδημοι Καθηγητές της Φιλοσοφίας της Ελληνικής Διασποράς. Το Σεμινάριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

13. Τον Αύγουστο του 1994 η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ, σε συνεργασία με το Δήμο Ιερισσού, την Κοινότητα Σταγείρων - Ολυμπιάδος κτλ., οργάνωσαν και διεξήγαγαν στην Ιερισσό ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (19 - 26/8/94) το:

ΕΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΣΤ’ ΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ».

Στο Συνέδριο αυτό έγιναν 60 (εξήκοντα) επιστημονικές Ανακοινώσεις και μετείχαν 300 περίπου Σύνεδροι. Οι Σύνεδροι επισκέφθησαν τα Αρχαία Στάγειρα, τη Βεργίνα, το Δίον, το Μουσείο Θεσσαλονίκης καθώς και το ¶γιον Όρος. Εν γένει εσχημάτισαν την πιο αγαθή εντύπωση για τη Μακεδονία και τον πολιτισμό της.

Νυν έχει ήδη ολοκληρωθεί η έκδοση των επιστημονικών Ανακοινώσεων του Συνεδρίου σε τρεις καλαίσθητους τόμους:
I. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1995, σελ. 208.
II. ARISTOTELIAN POLITICAL PHILOSOPHY, VOL. I, ATHENS 1995, pages 256.
III. ARISTOTELIAN POLITICAL PHILOSOPHY, VOL. II, ATHENS 1995, pages 264.

14. Επί πλέον η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ έχουν αναλάβει από τη ΓΓΕΤ ένα Ερευνητικό Πρόγραμμα για τον καταρτισμό του Corpus των κειμένων των Βυζαντινών Φιλοσόφων. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει μεγάλη επιστημονική και εθνική σημασία και ευρίσκεται εν εξελίξει.

15. Την ¶νοιξη του 1995 (Μάρτιος - Μάιος 1995) η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ, σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσαν το:

Ζ’ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Ζ’ΕΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

«ΣΤΩΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα.

Στο Σεμινάριο μίλησαν, όπως πάντοτε, όχι μόνον Έλληνες φιλοσοφούντες αλλά και διαπρεπείς Απόδημοι καθηγητές της Φιλοσοφίας της Ελληνικής Διασποράς. Αναμφίβολα το εν λόγω Σεμινάριο έχει καταστή ένα βήμα ελεύθερης φιλοσοφικής διανόησης για τους διανοουμένους και φιλοσοφούντες από όλο τον κόσμο.
Αξιοσημείωτο του Σεμιναρίου αυτού είναι, εκτός των άλλων, ότι παρέστησαν διαπρεπείς αλλοδαποί Καθηγητές της Φιλοσοφίας, οι οποίοι μίλησαν στην Ελληνική γλώσσα.

16. Τον Αύγουστο του 1995 το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αιγαίου, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού και τους Δήμους Πυθαγορείου, Σαμίων και Πάτμου οργάνωσαν και διεξήγαγαν το

ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Ζ’ ΔΙΣΕΦ)

με θέμα

«Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ».

(ΣΑΜΟΣ και ΠΑΤΜΟΣ, 20-27 Αυγούστου 1995)

Στο Συνέδριο αυτό έγιναν 50 (πεντήκοντα) επιστημονικές Ανακοινώσεις και μετείχαν 300 περίπου Σύνεδροι. Οι Σύνεδροι μετέβησαν και στη νήσο Πάτμο και επισκέφθηκαν τα αξιοθέατά της επί τη ευκαιρία του εορτασμού των 1900 χρόνων από της συγγραφής της Αποκαλύψεως.

Νυν έχει αρχίσει η διαδικασία συγκεντρώσεως των επιστημονικών εργασιών για έκδοσή τους σε επιστημονικά εύχρηστους τόμους.

17. Ήδη το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ σε συνεργασία με την Αμερικανική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία έχουν αποφασίσει για τη διοργάνωση του

ΟΓΔΟΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Η’ ΔΙΣΕΦ)

με θέμα

«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ».

Το Συνέδριο θα γίνει τον Ιούλιο (4-14 Ιουλίου) 1996 στην Αθήνα και σε ένα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Επισκοπώντας την εκδίπλωση των εν λόγω δραστηριοτήτων, των συγκεκρι-μένων ενεργειών και έργων της ΔΕΕΦ και του ΔΙΚΕΦΙΠ, μπορούμε να πούμε με συντομία ότι έχουν επιτευχθή τα εξής:

α. Έχει γίνει η Ελλάδα και πάλιν ισχυρός πόλος έλξεως φιλοσοφικών δυνάμεων και ανάπτυξης πολιτιστικών δρατηριοτήτων, με κύρια περιοχή εκδίπλωσης των εκδηλώσεων αυτών το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ και

β. Κανείς πλέον εμφανώς δεν περιπαίζει την Ελλάδα ως την χώρα εκείνη, όπου γεννήθηκε μεν η φιλοσοφία, αλλ’όπου η φιλοσοφία είναι ανύπαρκτη.

Οπωσδήποτε η δημιουργία ενός τέτοιου ευνοϊκού κλίματος για την Ελληνική Φιλοσοφία δεν ήταν έργον ευχερές. Κατεβλήθησαν μεγάλες προσπάθειες και πολύς μόχθος δια να οδηγηθούμε σε αγαθά αποτελέσματα. Όμως η σταθεροποίηση του κλίματος αυτού και η δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε να παίξη η Ελλάς πρωταγωνιστικό ρόλο στη φιλοσοφία απαιτεί πολύ περισσότερα να γίνουν.