ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

από 8 Ιουλίου 2001

 

1. Γενικά

Όπως είναι γνωστό, η αγορά των τηλεπικοινωνιών απελευθερώθηκε στη χώρα μας από 1/1/2001. Στα πλαίσια της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς η οποία επιτρέπει τη δραστηριοποίηση και άλλων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών αλλά και της ανάπτυξης νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αποφάσισε - ως αρμόδια Εθνική Ρυθμιστική Αρχή – ορισμένες σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν και σχετίζονται με τον τρόπο κλήσης των τηλεφώνων όλης της χώρας.

Τονίζεται εξαρχής ότι οι αλλαγές στους τηλεφωνικούς αριθμούς δεν έχουν καμιά απολύτως επίπτωση στη χρέωση των τηλεφωνικών κλήσεων.

 

2. Ο ΟΤΕ κοντά στους πελάτες του

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω Απόφαση της Αρμόδιας Κρατικής Αρχής, ο ΟΤΕ - που είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός φορέας της χώρας - επωμίζεται το βαρύτερο έργο να προετοιμάσει κατάλληλα την υποδομή του.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού που έχουν αναλάβει αυτό το έργο, μεταξύ των άλλων καταρτίζουν μεγάλο πρόγραμμα επικοινωνίας με τους πελάτες του, προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν έγκαιρα και σωστά για το νέο τρόπο με τον οποίο θα τηλεφωνούν, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα τόσο στην καθημερινή ζωή τους όσο και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε συνοπτική αλλά και αναλυτική ενημέρωση για τις αλλαγές που θα γίνουν, δίνοντας παράλληλα μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας και υποβολή ερωτήσεων που τυχόν δεν έχουν απαντηθεί με το παρόν έγγραφο, ο ΟΤΕ έχει δημιουργήσει ένα ειδικό Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης, που απαντά στον αριθμό 135.

 

3. Οι αλλαγές σε συντομία

Οι σημαντικότερες αλλαγές που θα γίνουν στους τηλεφωνικούς αριθμούς είναι:

Για να συνηθίσετε εύκολα την αλλαγή των αριθμών, ενημερωθείτε σωστά και αρχίστε από τον Ιούλιο 2001 να χρησιμοποιείτε τους καινούργιους αριθμούς.

4. Οι αλλαγές αναλυτικά

Η αλλαγή των τηλεφωνικών αριθμών γίνεται σε τρία προσεκτικά μελετημένα στάδια:

 

1ο Στάδιο (από 8/7/2001 ή 30/9/2001)

Αρχίζει η εφαρμογή των αλλαγών στον τρόπο κλήσης. Όλα τα τηλεφωνικά κέντρα είναι προετοιμασμένα για την αποκαλούμενη παράλληλη λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι συνδρομητές μπορούν να καλούν είτε με τον παλιό είτε με το νέο αριθμό.

Για τεχνικούς λόγους, η παράλληλη λειτουργία δεν αρχίζει την ίδια χρονική στιγμή για όλους τους καλούμενους αριθμούς. Για κάποιες περιπτώσεις αυτή αρχίζει στις 8/7/2001 και για κάποιες άλλες στις 30/9/2001. Ειδικότερα:

Έναρξη παράλληλης λειτουργίας από 8/7/2001

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω αριθμοί, που η κλήση τους θα γίνεται ως εξής:

Πρόκειται για τους συνηθισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς που εξαρτώνται από την γεωγραφική περιοχή (Γεωγραφικοί Αριθμοί)

Όλοι οι απλοί τηλεφωνικοί αριθμοί της χώρας γίνονται 10ψήφιοι. Μπροστά από τον παλιό αριθμό προστίθεται ο Υπεραστικός Κωδικός της περιοχής του τηλεφώνου που καλείτε και στη συνέχεια ένα ακόμη ψηφίο, το ψηφίο 0. Από τώρα και στο εξής θα καλούνται και τα 10 ψηφία, είτε η κλήση είναι τοπική (αστική) είτε υπεραστική.

Δηλ. η νέα γενική μορφή του καλούμενου αριθμού θα είναι:

 

Υπεραστικός κωδικός της περιοχής του καλούμενου αριθμού

Επιπλέον ψηφίο 0

Παλιός αριθμός

 

Παραδείγματα κλήσεων εσωτερικού

 

Παλιός τρόπος

Νέος ενιαίος Τρόπος

Καλούμε-νος στην

Τοπική κλήση

Υπεραστική κλήση

Τοπική και Υπεραστική κλήση

Αθήνα

2110499

01 – 2110499

01 – 02110499 ή ευκολότερα 010 – 2110499

Πάτρα

431099

061 – 431099

061 – 0431099 ή ευκολότερα 0610 – 431099

Κατερίνη

29399

0351 – 29399

0351 – 029399 ή ευκολότερα 03510 – 29399

 

Παραδείγματα Διεθνών κλήσεων

 

Παλιός τρόπος

Νέος τρόπος

Κλήση από το εξωτερικό για Αθήνα

+30 – 1 – 2110499

+30 – 10 – 2110499

Κλήση από το εξωτερικό για Πάτρα

+30 – 61 – 431099

+30 – 610 – 431099

Κλήση από το εξωτερικό για Κατερίνη

+30 – 351 – 29399

+30 – 3510 – 29399

Κλήση προς το εξωτερικό

Καμία αλλαγή. Εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το 00

 

Είναι αριθμοί που δεν εξαρτώνται από τη γεωγραφική περιοχή (Μη Γεωγραφικοί Αριθμοί) και στο Στάδιο αυτό διαμορφώνονται ως εξής:

 

 

Παραδείγματα κλήσης ειδικών αριθμών

 

Είδος αριθμού/υπηρεσίας

 

Παλιός αριθμός

Νέος αριθμός

FREEPHONE

0800 ΧΧΧΧΧ

0800 11 ΧΧΧΧΧ

ONEPHONE

0801 ΧΧΧΧΧ

0801 11 ΧΧΧΧΧ

ΟΤΕΚΑΡΤΑ

0804

0807 11 44

ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ

0808

0807 11 22

ΤΗΛΕΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (TELEVOTING)

---

0901 11 XXXXX

 

 

Έναρξη παράλληλης λειτουργίας από 30/9/2001

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω ειδικοί αριθμοί:

 

Είδος αριθμού/υπηρεσίας

 

Παλιός αριθμός

Νέος αριθμός

ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ – PREMIUM RATE (π.χ. AUDIOTEX)

090 2XXXXX

090 3XXXXX

090 11 2XXXXX 090 11 3XXXXX

INTERNET (ΕΠΑΚ – ΠΕΑΚ)

0965 XXXXX

0964 XXXXX

096 2 5 XXXXX

096 2 4 XXXXX

ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (PAGING) POCSAG – HERMES

092 ΧXXXXΧ

092 0 ΧXXXXX

HELLASPAC

0961 XXXXX

096 2 1 XXXXX

ERMIS (X.400)

0967 XXXXX

096 2 7 XXXXX

HELLASTEL, MAILFAX

0969 XXXXX

096 2 9 XXXXX

 

 

2ο Στάδιο (από 20/1/2002)

Δεν ισχύουν πλέον οι παλιοί αριθμοί. Οι κλήσεις πραγματοποιούνται μόνο με τους νέους αριθμούς, όπως διαμορφώθηκαν στο 1ο Στάδιο. Σε περίπτωση που κληθεί ένας παλιός αριθμός, ακούγεται ηχογραφημένο μήνυμα που σας ενημερώνει για τις αλλαγές.

 

3ο Στάδιο (Από Οκτώβριο 2002)

Οι αριθμοί υφίστανται μικρές αλλαγές και παίρνουν πλέον την τελική τους μορφή.

Το αρχικό ψηφίο 0 όλων των απλών τηλεφωνικών αριθμών της χώρας (Γεωγραφικοί Αριθμοί) μετατρέπεται σε 2.

Οι κλήσεις από το εξωτερικό προς Ελλάδα γίνονται υποχρεωτικά προσθέτοντας το ψηφίο 2 μετά το διεθνές πρόθεμα και πριν από τον υπεραστικό κωδικό της πόλης.

Παραδείγματα κλήσεων εσωτερικού

 

Παλιός τρόπος

Νέος τρόπος

Τοπική ή υπεραστική κλήση για Αθήνα

010 – 2110499

210 – 2110499

Τοπική ή υπεραστική κλήση για Πάτρα

0610 – 431099

2610 – 431099

Τοπική ή υπεραστική κλήση για Κατερίνη

03510 – 29399

23510 – 29399

Παραδείγματα Διεθνών κλήσεων

 

Παλιός τρόπος

Νέος τρόπος

Κλήση από το εξωτερικό για Αθήνα

+30 – 10 – 2110499

+30 – 210 – 2110499

Κλήση από το εξωτερικό για Πάτρα

+30 – 610 – 431099

+30 – 2610 – 431099

Κλήση από το εξωτερικό για Κατερίνη

+30 – 3510 – 29399

+30 – 23510 – 29399

Κλήση προς το εξωτερικό

Καμία αλλαγή. Εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το 00

Το ψηφίο 0 που υπάρχει στην αρχή του αριθμού των Ειδικών Αριθμών του 2ου Σταδίου:

Οι ειδικοί αριθμοί διαμορφώνονται τελικά ως εξής:

 

Είδος αριθμού/υπηρεσίας

Παλιός αριθμός

(2ο στάδιο)

Νέος

Αριθμός

(3ο στάδιο)

FREEPHONE

0800 11 ΧΧΧΧΧ

800 11 ΧΧΧΧΧ

ONEPHONE

0801 11 ΧΧΧΧΧ

801 11 ΧΧΧΧΧ

ΟΤΕΚΑΡΤΑ

0807 11 44

807 11 44

ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ

0807 11 22

807 11 22

ΤΗΛΕΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (TELEVOTING)

0901 11 XXXXX

901 11 XXXXX

ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ – PREMIUM RATE (π.χ. AUDIOTEX)

090 11 2XXXXX

090 11 3XXXXX

901 1 2XXXXX

901 1 3XXXXX

INTERNET (ΕΠΑΚ – ΠΕΑΚ)

096 2 5 XXXXX

096 2 4 XXXXX

896 2 5 XXXXX

896 2 4 XXXXX

HELLASPAC

096 2 1 XXXXX

896 2 1 XXXXX

ERMIS (X.400)

096 2 7 XXXXX

896 2 7 XXXXX

HELLASTEL, MAILFAX

096 2 9 XXXXX

896 2 9 XXXXX

ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (PAGING) POCSAG – HERMES

0920 ΧXXXXX

6920 ΧXXXXX

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ COSMOTE

TELESTET

PANAFON

097 ΧΧΧΧΧΧΧ

093 ΧΧΧΧΧΧΧ

094 ΧΧΧΧΧΧΧ

697 ΧΧΧΧΧΧΧ

693 ΧΧΧΧΧΧΧ

694 ΧΧΧΧΧΧΧ

Σας ξαναθυμίζουμε:

  • Από τις αλλαγές των αριθμών δεν γίνεται καμμιά αλλαγή στις χρεώσεις
  • Οι αλλαγές επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ
  • Για να συνηθίσετε εύκολα τις αλλαγές, αρχίστε από τον Ιούλιο 2001 να χρησιμοποιείτε τους νέους αριθμούς

5. Συνοπτικός Πίνακας Εξέλιξης Αριθμοδότησης

 

Είδος αριθμού

Τρόπος κλήσης στο 1ο στάδιο

(Παράλληλη λειτουργία

από 8/7/2001 ή 30/9/2001)

Τρόπος κλήσης

Στο 2 ο στάδιο

από 20/1/2002

Τρόπος κλήσης

Στο 3ο στάδιο

από Οκτώβριο 2002

 

Ημερ. Εναρξης παράλληλης λειτουργίας

Παλιός τρόπος

Νέος τρόπος

Μοναδικός τρόπος

Μοναδικός τρόπος

Απλοί αριθμοί (Γεωγραφικοί)

Κλήσεις εσωτερικού

 

 

 

 

8/7/2001

(01) 2110499 *

010 2110499

010 2110499

210 2110499

»

(061) 431099 *

0610 431099

0610 431099

2610 431099

»

(0351) 29399 *

03510 29399

03510 29399

23510 29399

Κλήση από το εξωτερικό

+30 1 2110499**

+30 10 2110499

+30 10 2110499

+30 210 2110499

»

+30 61 431099**

+30 610 431099

+30 610 431099

+30 2610 431099

»

+30 351 29399**

+30 3510 29399

+30 3510 29399

+30 23510 29399

FREEPHONE

0800 XXXXX

0800 11 XXXXX

0800 11 XXXXX

800 11 XXXXX

ONEPHONE

0801 XXXXX

0801 11 XXXXX

0801 11 XXXXX

801 11 XXXXX

ΟΤΕΚΑΡΤΑ

0804

0807 1144

0807 11 44

807 1144

ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ

0808

0807 1122

0807 11 22

807 1122

ΤΗΛΕΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

----

0901 1 1XXXXX

0901 1 1XXXXX

901 1 1XXXXX

ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ – PREMIUM RATE (AUDIOTEX)

 

 

 

30/9/2001

090 2ΧΧΧΧΧ

090 3ΧΧΧΧΧ

0901 1 2XXXXX

0901 1 3XXXXX

0901 1 2XXXXX

0901 1 3XXXXX

901 1 2XXXXX

901 1 3XXXXX

ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ΕΠΑΚ – ΠΕΑΚ)

0965 ΧΧΧΧΧ

0964 ΧΧΧΧΧ

0962 5 XXXXX

0962 4 XXXXX

0962 5 XXXXX

0962 4 XXXXX

8962 5 XXXXX

8962 4 XXXXX

ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

092 ΧΧΧΧΧΧ

0920 Χ ΧΧΧΧΧ

0920 Χ ΧΧΧΧΧ

6920 Χ ΧΧΧΧΧ

TETRA

0960 ΧΧΧΧΧ

Δεν έχει καθοριστεί

Δεν έχει καθοριστεί

Δεν έχει καθοριστεί

HELLASPAC

0961 ΧΧΧΧΧ

0962 1 XXXXX

0962 1 XXXXX

8962 1 XXXXX

ERMIS (X.400)

0967 ΧΧΧΧΧ

0962 7 XXXXX

0962 7 XXXXX

8962 7 XXXXX

HELLASTEL, FAX-SWITCHING

0969 ΧΧΧΧΧ

0962 9 XXXXX

0962 9 XXXXX

8962 9 XXXXX

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

---

097 ΧΧΧΧΧΧΧ

093 ΧΧΧΧΧΧΧ

094 ΧΧΧΧΧΧΧ

097 ΧΧΧΧΧΧΧ

093 ΧΧΧΧΧΧΧ

094 ΧΧΧΧΧΧΧ

097 ΧΧΧΧΧΧΧ

093 ΧΧΧΧΧΧΧ

094 ΧΧΧΧΧΧΧ

697 ΧΧΧΧΧΧΧ

693 ΧΧΧΧΧΧΧ

694 ΧΧΧΧΧΧΧ

* Για υπεραστικές κλήσεις χρησιμοποιείται ο υπεραστικός κωδικός (στην παρένθεση). Για τις αστικές όχι

** Το σύμβολο + σημαίνει το διεθνές πρόθεμα κλήσης από το εξωτερικό προς Ελλάδα (δηλ. το αντίστοιχο 00 των διεθνών κλήσεων από Ελλάδα)